Енергоаудит

Projects

Компанія ЕКОРЕНСІНГ має в складі компанії акредитовану лабораторію з сертифікованим обладнанням (тепловізори, газоаналізатори, витратоміри, пірометри і т.д.) для проведення комплексного енергетичного аудиту підприємств будь-яких галузей.

ЕКОРЕНСІНГ виконує енергетичні обстеження (енергетичний аудит) підприємств і організацій з метою оцінки ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та реалізації енергозберігаючих заходів.

Енергетичний аудит підприємства – це комплексне обстеження з метою визначити структуру і ефективність енергетичних витрат підприємства, знайти його найбільш енерговитратні вузли, визначити причини втрат і розробити рекомендації щодо їх усунення. Може розглядатися як окремий вид послуг, а також як попередній етап проекту модернізації виробництва.

Вимоги до енергетичного аудиту:

Спрямованість на визначення ефективності енерговитрат підприємства і пошук оптимальних шляхів до їх скорочення.
Склад робіт умовно можна розділити на 4 етапи:

  • 1 етап – обстеження підприємства і збір вихідних даних;
  • 2 етап – обробка та аналіз вихідних даних;
  • 3 етап – розробка енергозберігаючих заходів;
  • 4 етап – техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів.

Продуктом, який отримує підприємство в результаті проведення енергетичного аудиту, є звіт, який містить аналіз існуючої на підприємстві ситуації зі споживанням енергоносіїв, оцінку потенціалу з енергозбереження, конкретні пропозиції щодо впровадження енергозберігаючих заходів з оцінкою економічного ефекту.
Виходячи з нашого досвіду, заходи виявлені при проведенні енергетичного аудиту, при їх впровадженні, дають скорочення споживання енергоресурсів від 5 до 30%, а термін окупності становить зазвичай від 1 до 24 місяців.

Енергетичний аудит умовно можна розділити на два види:

Експрес-аудит – енергетичне обстеження підприємства, що проводиться в найкоротші терміни. Переваги такого обстеження – швидке отримання результату.
Недолік: велика похибка результатів. Час проведення 2-4 тижні.
Повний аудит – комплексне енергетичне обстеження підприємства з проведенням вимірів, аналіз вироблення, транспортування і споживання всіх видів енергоносіїв, розробка заходів з енергозбереження, починаючи від маловитратних і швидко окупаються і закінчуючи крупнозатратнимі заходами. Переваги такого обстеження – низька похибка результатів. Недолік: тривалий час проведення – 6 місяців і більше.