Програми енергозбереження

Projects

ЕКОРЕНСІНГ має багатий досвід в розробці та впровадженні програм енергозбереження на промислових підприємствах у всіх галузях економіки. Ми готові поділитися нашими знаннями для отримання Вашими підприємствами найбільшої вигоди.

На розвиток підприємств в нашій країні істотний негативний вплив робить висока частка енергетичних витрат у витратах виробництва, яка на промислових підприємствах складає в середньому 8-12% і має стійку тенденцію до зростання у зв’язку з великим моральним і фізичним зносом основного обладнання та значними втратами при транспортуванні енергетичних ресурсів.

Одною з визначальних умов зниження витрат на промислових підприємствах і підвищення економічної ефективності виробництва в цілому є раціональне використання енергетичних ресурсів. Разом з тим, енергозберігаючий шлях розвитку вітчизняної економіки можливий тільки при формуванні та подальшої реалізації програм енергозбереження на окремих підприємствах, для чого необхідне створення відповідної методологічної та методичної бази. Відкладання реалізації енергозберігаючих заходів завдає значних економічних збитків підприємствам (акціонерам) і негативно відбивається на загальній екологічній та соціально-економічної ситуації. Крім цього, подальше зростання витрат в промисловості та інших галузях народного господарства супроводжується зростаючим дефіцитом фінансових ресурсів, що затримує оновлення виробничої бази підприємств відповідно до досягнень науково-технічного прогресу.

Для запобігання фінансових втрат при формуванні сукупності енергозберігаючих заходів потрібна розробка і вдосконалення методів оцінки ефективності програм енергозбереження, які враховують багатоваріантність використання джерел інвестицій, призначених для їх реалізації.

Зменшення енергетичної складової у витратах виробництва дозволить отримати додаткові кошти для забезпечення прийнятного рівня морального і фізичного зносу технологічного устаткування.