Енергетичний паспорт

Projects

ЕКОРЕНСІНГ готовий провести енергетичну паспортизацію житлових і громадських будівель якісно і в найкоротші терміни.

Енергетична паспортизація житлових і громадських будівель діє в Україні з 01.04.2007 р після введення нормативних вимог ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель». Складання енергетичного паспорта будівель до 2009 р. було факультативним.

З 01.01.2009 р енергетичний паспорт є обов’язковою складовою проектної документації для житлових і громадських будівель при новому будівництві та реконструкції.

З 01.07.2008 р введений в дію ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2008 «Керівництво з розробки та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції», де розкриті методичні положення, необхідні для розрахунку параметрів енергетичного паспорта.

Енергетичний паспорт повинен бути включений як окремий документ до складу розділу проектної документації, що стосується реалізації вимог з енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будинку.

Енергетичний паспорт будинку складають проектні організації, які мають відповідні ліцензії, під час:

  • Розробки проекту і прив’язки його до умов конкретного будівельного майданчика на стадії «Робочий проект» або «Робоча документація» в залежності від категорії складності будівлі.
  • Здачі об’єкта будівництва в експлуатацію з урахуванням відхилень від початкових проектних рішень, узгоджених під час авторського нагляду за будівництвом будинку.
  • Експлуатації, вибірково після річної експлуатації будівлі за результатами енергетичного аудиту будинку, проведеного ліцензованими організаціями та установами.
  • Експлуатації, обов’язково після завершення терміну ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки будинку (огороджувальних конструкцій) і її елементів.
  • Експлуатації, обов’язково після порушень встановлених умов експлуатації будівлі, які супроводжуються ушкодженнями огороджувальних конструкцій в цілому або їх складових.
  • Енергетична паспортизація будівель передбачає присвоєння дому відповідного класу енергетичної ефективності.
  • Клас енергетичної ефективності будинку позначається латинськими буквами «A», «B», «C», «D», «E», «F»; причому буква «A» відповідає будинкам з найкращими показниками енергетичної ефективності, а «F» – будинкам, які мають найгірші показники.