Оцінка впливу на навколишнє середовище

Projects

ЕКОРЕНСІНГ надає послуги розробки та узгодження ОВНС та ОВС (Закон України про оцінку впливу на навколишнє середовище) у всіх регіонах України.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС і ОВС)

Ми займаємося питаннями екологічної безпеки промислових і комунальних підприємств більше 5 років, володіємо солідним досвідом в цій сфері. Наші співробітники розроблять оцінку впливу об’єкта на навколишнє середовище на етапах передпроектних рішень та стадії введення підприємства в експлуатацію.
Екологічне проектування проводиться з метою оцінки стану навколишнього природного середовища, а також величини ресурсів, необхідних для її відновлення. Наявність подібної документації не тільки підвищує екологічну обгрунтованість роботи об’єкта, а й збільшує престиж підприємства, не кажучи вже про турботу про здоров’я працівників та населення. Зібраний пакет документів узгоджується в державних органах екологічної експертизи, на підставі чого підприємство отримує пакет початково-дозвільної документації. З практичної точки зору екологічне проектування дозволяє оптимізувати витрати і помітно мінімізувати платежі організації за негативний вплив на навколишнє середовище.
Для об’єктів, що відносяться до 4 і 5 категорії складності і для об’єктів, що входять до переліку затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва, об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об’єктів» і постанови від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єкта тов, що становлять підвищену екологічну небезпеку» виконання розділу ОВНС є обов’язковим.