Екологічний аудит

Projects

Екологічний аудит - це незалежна оцінка дотримання підприємством або організацією нормативно-правових вимог у галузі охорони навколишнього середовища

Екологічний аудит – це незалежна оцінка дотримання підприємством або організацією нормативно-правових вимог у галузі охорони навколишнього середовища при господарської діяльності, оцінка екологічної безпеки сировини, обладнання, технологій, визначення потенційного збитку для навколишнього середовища, ефективності існуючої системи екологічного менеджменту, визначення екологічних проблем і ризиків, виділення проблемних зон і розробка заходів щодо їх вирішення, підготовка рекомендацій в області екологічної діяльності.

Цілі та завдання екологічного аудиту:

 • Обґрунтування та ініціація екологічної діяльності.
 • Аналіз і оцінка екологічних аспектів діяльності підприємства.
 • Аналіз і оцінка нормативних актів в галузі охорони навколишнього середовища.
 • Обгрунтування і ініціація екологічної діяльності.
 • Ідентифікація екологічних проблем виробництв і територій.

Законом України «Про екологічний аудит» передбачено два види аудиту:

Добровільний – здійснюється з ініціативи керівництва об’єкта або за погодженням з ним, якщо в якості Замовника аудиту виступає третя зацікавлена сторона (клієнт, фінансова установа, або ін.).

Обов’язковий – здійснюється на замовлення зацікавлених державних органів для об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

Обов'язковий екологічний аудит в Україні проводиться в випадках:

 • Банкрутства підприємства.
 • Приватизації.
 • Передачі в концесію об’єктів державної та комунальної власності.
 • Передачі або придбання підприємства в державну або комунальну власність.
 • Передачі в довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності.
 • Створення спільних підприємств на основі об’єктів державної та комунальної власності.
 • Екологічне страхування об’єктів.
 • Завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону.
 • В інших випадках, передбачених законом.

Підготовлений нами звіт і аудиторський висновок є офіційним документом для будь-яких контролюючих організацій і судових органів і допоможе вирішити або зняти багато питань, що виникають від їх взаємодії з Вашою компанією.

Для Вас ми проведемо комплексний екологічний аудит господарської діяльності на відповідність вимогам природоохоронного законодавства:

 • В області охорони атмосферного повітря.
 • Охорони поверхневих і підземних вод.
 • Поводження з небезпечними відходами.
 • За обґрунтованості розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище (збір за забруднення, різні штрафні санкції).
 • Щодо дотримання підприємством ліцензійних вимог і умов.
 • При отриманні ліцензії на діяльність зі збору, використання, знешкодження, транспортування та розміщення відходів.