Атмосфера

Projects

Отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів регламентовано Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Постанова КМУ від 13.03.02 № 302 та Наказом Мінприроди України від 10.02.95 № 7 і від 09.03.06 № 108.

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це офіційний документ, що дає право здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу протягом визначеного в дозволі терміну.
Екоренсінг пропонує отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря «під ключ» для об’єктів будь-якої групи, складності і місця розташування.

Наша компанія пропонує наступні види послуг:

1. Інструментально-лабораторні вимірювання аеродинамічних характеристик і концентрацій забруднюючих речовин.

2. Підготовка документів для постановки на державний облік і зняття з державного обліку підприємств в галузі охорони атмосферного повітря.

3. Розробка проекту скорочення (організації) нормативної санітарно-захисної зони, супровід та погодження у відповідних установах.

4. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря:

  • способом прямих інструментальних вимірювань;
  • розрахунковим способом;
  • балансовим способом.

5. Розробка документів, які обгрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

  • розробка заходів щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ);
  • оцінка існуючих передових технологій (вітчизняних і зарубіжних), спрямованих на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в приземному шарі атмосфери за програмою «ЕОЛ-2000»;
  • обґрунтування розміру санітарно-захисної зони (СЗЗ);
  • підготовка ХМL-файлів для формування дозволу.

6. Підготовка, подача, супровід документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.