Питомі норми споживання паливно-енергетичних ресурсів

Projects

ЕКОРЕНСІНГ пропонує Вам експертизу існуючих питомих норм споживання ПЕР і методик їх розрахунку, а так само розробки з нуля методик, розрахунок і твердження реальних питомих норм споживання ПЕР для Вашого виробництва.

Нормування питомого споживання ПЕР у суспільному виробництві України здійснюється відповідно до Закону України «Про енергозбереження» та постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р №786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» і проводиться на всіх рівнях управління суспільним виробництвом. Питомі норми споживання ПЕР (питомі норми) розробляються щорічно.

Відповідальність за розробку і дотримання норм питомих норм споживання ПЕР на рівні конкретного підприємства несе його керівник.
Нормування питомого споживання ПЕР на підприємствах здійснюється відповідно до вимог міжгалузевих, галузевих і регіональних методик нормування, в яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва.

Основне завдання при нормуванні ПЕР – встановлення об’єктивних показників енергоємності продукції, що виробляється, посилення збалансованості та достовірності прогнозів енергоспоживання, а також виявлення резервів і стимулювання підвищення ефективності виробництва.
До складу робіт по розробці питомих норм споживання ПЕР включається складання плану організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ПЕР (в разі, якщо він відсутній на підприємстві).
Наявність плану організаційно-технічних заходів щодо економії ПЕР на підприємстві є обов’язковим.

Порівняння фактичних питомих витрат ПЕР з нормою дозволить:

  • Судити про те, чи має місце економія або перевитрата енергії на підприємстві, а вивчення окремих (за технологічними ланкам) компонентів норми – визначити джерело перевитрати і намітити найбільш раціональні заходи для його усунення.
  • Мати додаткові контрольні параметри технічного стану енергоспоживаючого обладнання та своєчасно прийняти достатні заходи по нормалізації його роботи.
  • Отримати об’єктивні критерії і визначити центри технологічної відповідальності за дотримання виробничої дисципліни і застосувати заходи економічного стимулювання, як окремих працівників, так і виробничих підрозділів підприємства.